EXTREME-SPORTS.LT
Lietuvos extremalaus sporto portalas


www.emotions.lt Photo video www.puskupusku.lt

 

 

Burlenčių ir irklenčių Maratonas 2019

Visa info apie būsimas ir praėjusias varžybas
/all info about upcomming competition

Burlenčių ir irklenčių Maratonas 2019

UNREAD_POST Bull 08 Rgp 2019 21:07

BURLENČIŲ IR IRKLENČIŲ MARATONAS 2019
MARATONO INSTRUKCIJA

Data: 2019 m. rugpjūčio 15 - 18d., Kintai.

1. MARATONĄ ORGANIZUOJA
VŠĮ „Ekstremalus Sportas“ - http://www.extreme-sports.lt

2. PARTNERIAI
Informaciniai partneriai „Vėjas galvoje“, "Vėjo!3"

3. RĖMĖJAI
UAB „Vartų technika“ http://vartutechnika.lt/
Komfovent https://www.komfovent.com/lt/
DFDS Seaways https://www.dfds.com
G‘day cofee roasters http://www.gday.lt
UAB „Eljunga“.

4. RUNGTYS
4.1. Maratonas;
4.2. Super Maratonas.

5. INVENTORIUS
Dalyviai plaukia savo inventoriumi.
Maratono inventoriui apribojimai netaikomi (laisva burlenčių klasė ir laisva irklenčių klasė).

6. PARAIŠKOS
Paraiškos pateikiamos Maratono organizaciniam komitetui starto vietoje įrengtame biure:
2019 m. rugpjūčio 15 d. 10:00 - 12:00 val.
2019 m. rugpjūčio 16 d. 10:00 - 12:00 val.
2019 m. rugpjūčio 17 d. 10:00 - 12:00 val.
2019 m. rugpjūčio 18 d. 10:00 - 12:00 val.

7. STARTO MOKESTIS
Suaugę 10 Eur.
Iki 21m. 5 Eur.

8. DALYVIŲ INFORMAVIMAS
Informacija dalyviams bus iškabinama skelbimų lentoje.

9. MARATONO INSTRUKCIJŲ PAKEITIMAI
Bet koks Maratono instrukcijų pakeitimas bus pakabintas skelbimų lentoje ne vėliau kaip 1 val. iki starto to plaukimo, kuriame pakeitimas įsigalioja. Galimi instrukcijos pakeitimai ant vandens, jei apie tai įmanoma informuoti visus dalyvius iki “Perspėjamojo” signalo.

10. SIGNALAI KRANTE
Signalai (vėliavos) krante bus pakeliami palydint garsiniu signalu. “AP” vimpelas reiškia plaukimo atidėjimą ir jo pakėlimas palydimas dviem garsiniais signalais, nuleidimas – vienu. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 30 minučių nuleidus “AP” vimpelą.

11. MARATONO PROGRAMA
2019-08-15 Ketvirtadienis:
10:00-12:00 Registracija.
12:00- Dalyvių susirinkimas;
13:00 -Planuojamas Maratono startas

2019-08-16 Penktadienis:
10:00-12:00 Registracija.
12:00- Dalyvių susirinkimas;
13:00 -Planuojamas Maratono startas

2019-08-17 Šeštadienis:
10:00 – 12:00 Registracija;
12:00 – Dalyvių susirinkimas;
13:00 – Planuojamas Maratono startas

2019-08-18 Sekmadienis:
10:00 – 12:00 Registracija;
12:00 – Dalyvių susirinkimas;
13:00 – Planuojamas Maratono startas
17:00 – Nugalėtojų apdovanojimai, Maratono uždarymas.

Paskutinio starto ir apdovanojimų laikas gali būti pakeistas. Apie tai bus pranešta susirinkimo metu.

12. LENKTYNIŲ ZONA IR DISTANCIJA
Distancijų schemos bus nupieštos susirinkimo metu ir jų ženklai bus statomi kiekvieną dieną, priklausomai nuo vėjo krypties.

13. STARTAS
13.1. Startas duodamas, jei startuoja ne mažiau kaip penkios burlentės arba irklentės.
13.2. Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 2 min.
13.3. Startas atviras 30 min.

14. TEISĖJŲ LAIVAI PRIE ŽENKLŲ
14.1. Nesant ženklo, juo reikia laikyti teisėjų laivą su iškelta vėliava.

15. FINIŠAS
Finišo linija yra tarp teisėjų laivo su iškelta mėlyna vėliavėle ir ženklo “F”.

16. PROTESTAI
16.1. Protestas turi būti parašytas specialiame blanke, kurį galima gauti varžybų sekretoriate ir turi būti perduotas į varžybų sekretoriatą ne vėliau 1 val. po teisėjų laivo grįžimo į uostą. Protestų pateikimo laikas bus skelbiamas lentoje.
16.2. Tas pats protestų padavimo laikas taikomas visiems lenktynių komiteto ir žiūri protestams, o taip pat prašymams atstatyti rezultatą.
16.3. Protestai bus nagrinėjami jų gavimo eilės tvarka, kaip galima greičiau, bet ne anksčiau kaip po 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
16.4. Protestų informacija bus skelbiama lentoje per 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
16.5. Protestų komiteto sprendimai - galutiniai.

17. REZULTATŲ NUSTATYMAS
Rezultatai bus nustatomi pagal "low point" sistemą. Įvykus daugiau nei vienam plaukimui, visų plaukimų įveikimo rezultatai bus sumuojami ir nugalėtojas nustatomas pagal mažiausią baudos taškų sumą. Burlentininkams arba irklentininkams, kurie nestartuos arba nefinišuos plaukime to plaukimo baudų taškai skaičiuojamas pagal formulę: paskutiniojo finišavusiojo vieta + 1 baudos taškas.
Įvykus trims arba daugiau plaukimų - bus taikomas vienas atmetimas.

18. APDOVANOJIMAI
Specialiu prizu ir diplomu bus apdovanoti pagrindinės įskaitos nugalėtojai. Visi įveikę nors vieną kartą maratono distanciją bus apdovanoti diplomais. Atskira įskaita dalyvaujančioms moterims ir jaunimui iki 21 metų. Papildomai apdovanoti gali būti nebūtinai patys greičiausi dalyviai. Organizatoriai specialiai skatins šypsenomis ir gera nuotaika spinduliuojančius dalyvius nepriklausomai nuo jų burių dydžio ir formos.


19. PAGALBINIAI LAIVAI
Žiūrovai, komandų vadovai, treneriai ir pagalbinis personalas neturi būti lenktynių zonoje ir turi laikytis 100 m. atstumo nuo lenktyniaujančių sportininkų, nuo “Paruošiamojo” signalo momento iki visų sportininkų finišo momento, išskyrus gelbėjimo atvejus. Už šio draudimo pažeidimus sportininkai gali būti diskvalifikuoti.

20. RADIJO RYŠYS, MOBILUS RYŠYS ir GPS priemonės
Varžybų metu burlentininkas arba irklentininkas gali turėti veikiančias ryšio ir gps priemones, bet jomis naudotis galima tik gelbėjimo atveju. Prieš startus ir plaukimų metų radijo ryšiu ir gps naudotis draudžiama.
Maratono dalyviams gali būti išdalintos asmeninės GPS/GSM sekimo priemonės, jas privaloma turėti plaukimo metu, o taip pat privaloma gražinti varžybų organizatoriams iš karto po grįžimo į krantą.

21. SAUGUMAS
21.1. Sportininkai, pasitraukę iš lenktynių, turi apie tai kaip galima greičiau pranešti lenktynių komitetui.
21.2. Individualias gelbėjimosi priemones dalyviai iki 18 metų privalo dėvėti visą ant vandens buvimo laiką.
21.3. Rekomenduojama visiems dalyviams turėti paruoštus telefonus neperšlampamuose dėkluose. Pagalbos telefonas Maratono dalyviams – 868559999.
22.4 Jeigu pradėsite skęsti, nepamirškite atsistoti. Kuršių marios seklios ir prie rytinio kranto galima vietomis vaikščioti net ir kelis kilometrus nutolus nuo kranto.

22. ATSAKOMYBĖ
Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima asmeniškai sau pagal 4 taisyklę “Sprendimas dalyvauti lenktynėse”. Organizatoriai neatsako už dalyvių gyvybę ar inventoriaus nuostolius, susijusius su varžybomis, prieš ar po jų.

23. APGYVENDINIMAS
Dalyviai Maratono metu gyvena savo lėšomis.

24. MARATONO VIETA
Maratonas vyks šalia VĮ Šilutės Urėdijos Kintų pažintinio tako. Važiuojant iš Kintų, reikia pasukti Ventės rago link ir pavažiuoti apie 3 km. Suvernų kaime sukti "Pažintinio Tako" link. Varžybų ofisas bus įrengtas Ežerskų sodyboje ties Muižės pelke.
Važiuojant nuo kelio Kintai - Ventė tako link, po kaire puse pamatysite sodybą su šiaudiniais stogais. Ten bus įrengtas varžybų ofisas.

Žemėlapis atvykstantiems:
https://goo.gl/maps/JbgJ9hfzHvL2

25. MARATONO ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI
Robertas Gradauskas 868559999 robertas@extreme-sports.lt
Mindaugas Čirvinskas 861149299 mindaugas@extreme-sports.lt

WINDSURF AND SUP MARATHON 2019

MARATHON INSTRUCTION
Date: 15th to 18th. August 2019, Kintai.

1. ORGANIZERS
Club „Ekstremalus Sportas“ - http://www.extreme-sports.lt

2. PARTNERS
Information partners „Vėjas galvoje“, "Vėjo!3"

3. SUPPORT
UAB „Vartų technika“ http://vartutechnika.lt/
Komfovent https://www.komfovent.com/lt/
DFDS Seaways https://www.dfds.com
G‘day cofee roasters http://www.gday.lt
UAB „Eljunga“.

4. CONTESTS
4.1. Marathon;
4.2. Super Marathon.

5. EQUIPMENT
All the competitors participate with their own equipment.
There are no restrictions for Marathon equipment (free class for windsurf and SUP).

6. APPLICATIONS
Applications are given to the Marathon organizing committee which settles near the start place:
15th. August 2019 - 10:00 - 12:00 a.m.
16th. August 2019 - 10:00 - 12:00 a.m.
17th. August 2019 - 10:00 - 12:00 a.m.
18th. August 2019 - 10:00 - 12:00 a.m.

7. ENTRY FEE
The required entry fee is 10 Eur. for adults and 5 Eur. for youth (<21 years)

8. INFORMING THE COMPETITORS
All the information for the participants will be placed on notice – board.

9. CHANGES IN INSTRUCTION
Any changes in Marathon instruction will be placed on notice – board not later than one hour until the start of the exact race which is mentioned in the changes. Changes in instruction in water can be made only if it is possible to inform competitors until „WARNING“ signal.

10. SIGNALS ON THE SHORE
Flags will be raised with the sound signal. “AP” flag stands for the race delay and is raised with two sound signals, and lowered with one sound signal. “WARNING” signal will sound not earlier than 30 minutes after „AP“ flag lowering.

11. MARATHON SCHEDULE
15th. August 2019 Thursday:
10:00-12:00 Registration
12:00 Skippers meeting
13:00 Possible start of the Marathon

16th. August 2019 Friday:
10:00-12:00 Registration
12:00 Skippers meeting
13:00 Possible start of the Marathon
17th. August 2019 Saturday:
10:00-12:00 Registration
12:00 Skippers meeting
13:00 Possible start of the Marathon

18th. August 2019 Sunday:
10:00 – 12:00 Registration
12:00 Skippers meeting
13:00 Possible start of the Marathon
17:00 Prize giving
The time of the last start and prize giving can be changed. If there are any changes in schedule it will be announced during the skippers meeting.

12. RACE AREA AND THE DISTANCE
Scheme of the distance will be painted during the skippers meeting. The place of the marks will be changed every day according to wind direction.

13. START
13.1. Start will be giving only if there are not less than five windsurf or SUP’s.
13.2. Individual and general cancellation signals will be hold for two minutes.
13.3. Start is open for 30 minutes.

14. COACHES BOATS
14.1. If there is no buoy you should consider coaches boat with a flag as a mark.

15. FINISH
Finish line is between the coaches boat with raised blue flag and the mark “F”.

16. PROTESTS
16.1. Protest is filled in the special form which can be taken in the secretariat. Filled form should be given to secretariat not later than 1 hour after coaches come back to the shore. The time for protests giving will be announced on the notice - board.
16.2. All the protests from the jury and the race committee and the applications for restoring the result will be given at the same time.
16.3. Protests will be analyzed in order they were given. Protests should be analyzed as soon as possible but not earlier than 30 minutes after protests giving time ends.
16.4. Information about protests will be announced on the notice - board during 30 minutes after protests giving time ends.
16.5. Protest committee decisions are undeniable.

17. SCORING
The scores will be determined by the “low point” system. If there are more than one races results from all the races will be summed up and the winner is the one with the smallest amount of penalty points.
One discard will be applied to overall results after first three races.

18. PRIZES
Special prize and diploma will be given to the winner of the main division. Every competitor who finished in Marathon distance will get a diploma. There are separate divisions for all the women and youth (< than 21 years). There can be additional prizes to others who were not the fastest competitors. Organizers can encourage everyone with the biggest smile and the best hype.

19. SUPPORT BOATS
The spectators, team leaders, coaches and auxiliary staff can not be in the race area and have to keep 100m distance from competitors since “GET READY” signal until all the competitors finish the race, except rescue cases.

20. RADIO, MOBILE SIGNALS AND THE GPS
All the racers can have working radio, mobile, GPS devices but they can use it only on emergency cases. You can not use these devices before start and during the races. There can be given GPS/GSM trackers for some Marathon racers. Racers must wear it during the races and bring it back after.

21. SAFETY
21.1. Racers who decided to withdraw have to inform the race committee as fast as possible.
21.2. Individual safety measures have to be worn by all the racers under 18 during all races.
21.3. It is recommended to have working mobile phone in a waterproof case. Emergency number for racers – 868559999.

22.4 If you start drowning just try to stand up. The water is shallow in the lagoon and in the East you can walk a couple of kilometers from shore.

22. RESPONSIBILITY
Every racer takes all the responsibility for their actions during the races according to the rule number 4 “Decision to attend the race”. Organizers are not responsible for your life or the equipment.

23. ACCOMMODATION
Every racer accommodates with their own money.

24. THE PLACE OF THE MARATHON
Marathon will be held at “Ežerskų” homestead, Kintai village. Driving distance from arriving place in Kaipėda port to racing area is 33km. The nearest airport PALANGA, Lithuania - http://www.palanga-airport.lt/en/
Direction: from Klaipėda to ‘ŠILUTĖ’, at ‘PRIEKULĖ’ turn to Vente

Map:
https://goo.gl/maps/JbgJ9hfzHvL2

25. CONTACTS
Robertas Gradauskas 868559999 robertas@extreme-sports.lt
Mindaugas Čirvinskas 861149299 mindaugas@extreme-sports.lt
Prikabinti failai
NOR_maratonas_2019.pdf
(234.96 KiB) Atsisiųsta 219 kartus(ų)
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1566
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: Burlenčių ir irklenčių Maratonas 2019

UNREAD_POST Bull 08 Rgp 2019 21:11

Maratono registracijos forma parsisiuntimui. Užpildykite, išsaugokite ir siųskite el. paštu mindaugas@extreme-sports.lt.
Registration form for download. Please download, fill, save and send to mindaugas@extreme-sports.lt:

http://www.extreme-sports.lt/media/2019 ... _forma.pdf
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1566
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: Burlenčių ir irklenčių Maratonas 2019

UNREAD_POST Bull 19 Rgp 2019 10:20

2019 metų burlenčių ir irklenčių maratono rezultatai:

Super Maratonas
Maratonas
Irklentės (SUP)

Sveikinimai nugalėtojams, prizininkams ir visiems dalyviams!
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1566
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0


Grįžti į Viskas apie varžybas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 5 svečių


Prisijungimas nariams