EXTREME-SPORTS.LT
Lietuvos extremalaus sporto portalas


www.emotions.lt Photo video www.puskupusku.lt

 

 

LR Taure 2013

Visa info apie būsimas ir praėjusias varžybas
/all info about upcomming competition

LR Taure 2013

UNREAD_POST Giedrius LTU11 08 Geg 2013 14:36

LIETUVOS RESPUBLIKOS BURLENČIŲ IR JĖGOS AITVARŲ TAURĖ 2013

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
2013 Gegužės 11 - 12, Kintai

1. VARŽYBAS ORGANIZUOJA
Lietuvos burlentininkų asociacija

2. VARŽYBAS VYKDYS
VŠĮ „Ekstremalus Sportas“ - http://www.extreme-sports.lt

PARTNERIAI
Informaciniai partneriai „15 min“, „Vėjas galvoje“, "Vėjo!3"

3. RĖMĖJAI

Surfhouse.lt, Puskupusku.lt, DFDS Seaways.


4. TAISYKLĖS
Varžybos vykdomos pagal 2013-2016 m. BVT (Racing Rules of Sailing (RRS) of ISAF), regatos nuostatus, šią instrukciją. Rungiamasi pagal Formula klasės reikalavimus - Formulės klasės 2012 taisykles ir čempionatų
2013 taisykles. 2012 „Fun Board“ arba Slalomo klasės taisyklės (2012 Class Rules of IFCA), 2013 Varžybų rengimo taisyklės (2013 Championship Rules of IFCA). Kaitų „course race“ taisykles (KRR2013-2016).

5. BURLENČIŲ IR JĖGOS AITVARŲ KLASĖS, ĮSKAITOS IR AMŽIAUS GRUPĖS
FWC Formula (Absoliuti įskaita, taip pat plaukiantys FWC Formula grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m., Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal Formula klasės reikalavimus.
FWC Formula B (Absoliuti B lygos įskaita). Šios lygos dalyviai rungsis sutrumpintoje FWC Formula distancijoje pagal Formula klasės reikalavimus netaikant apribojimų inventoriui.
SL Slalomas (Absoliuti grupės įskaita, taip pat plaukiantys slalomo grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m.,Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal „Fun Board“ arba Slalomo klasės reikalavimus.
SL Slalomas B (Absoliuti grupės įskaita, taip pat plaukiantys slalomo grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m.,Grand Meistrai nuo 45m., Moterys).
KCR - jėgos aitvarų kurso varžybos (Absoliuti įskaita, taip pat plaukiantys KCR grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m., Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal KCR klasės reikalavimus.
KCR-B - jėgos aitvarų kurso varžybos B (Absoliuti B lygos įskaita). Šios lygos dalyviai rungsis distancijoje pagal KCR klasės reikalavimus netaikant apribojimų inventoriui.
SL-K - Jėgos aitvarų Slalomas (Absoliuti grupės įskaita, taip pat plaukiantys slalomo grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m.,Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal KRR Slalomo klasės reikalavimus.

Klasių įskaitos vykdomos, jeigu užsiregistruoja ne mažiau kaip 5 tos įskaitos dalyviai.

6. PARAIŠKOS
Paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui varžybų vietoje įrengtame biure:
2013 m. gegužės 10 d. 17:00-21:00 val.
2013 m gegužės 11 d. 9:00 – 10:00 val.

7. STARTO MOKESTIS
Suaugę 60Lt.
Iki 21m. 30Lt.
Iki 18m. 15Lt.


8. DALYVIŲ INFORMAVIMAS
Informacija dalyviams bus iškabinama skelbimų lentoje.

9. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI
Bet koks lenktynių instrukcijos pakeitimas bus pakabintas skelbimų lentoje ne vėliau kaip 1 val. iki starto to plaukimo, kuriame pakeitimas įsigalioja. Galimi instrukcijos pakeitimai ant vandens, jei apie tai įmanoma informuoti visus dalyvius iki “Perspėjamojo” signalo. Bet kokie lenktynių tvarkaraščio pakeitimai bus daromi iki 10.00 val. įsigaliojimo dieną.

10. SIGNALAI KRANTE
Signalai (vėliavos) krante bus pakeliami palydint garsiniu signalu. “AP” vimpelas reiškia plaukimo atidėjimą ir jo pakėlimas palydimas dviem garsiniais signalais, nuleidimas – vienu. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 30 minučių nuleidus “AP” vimpelą.

11. VARŽYBŲ PROGRAMA IR LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS
2013 05 10 Penktadienis:
9:00 - 21.00 val. – atvykimo diena;
17:00-21:00 val Registracija.

2013 05 11 Šeštadienis:
9:00 – 10:00 Registracija;
10:30 – Vairininkų susirinkimas;
11:30 – Planuojamas pirmas tos dienos startas.
19:00 – Vakaro programa.

2013 05 12 Sekmadienis:
10:00 – Vairininkų susirinkimas;
11:00 – Planuojamas pirmas tos dienos startas.
16:00 – Paskutinio plaukimo startas;
17:00 – Nugalėtojų apdovanojimai, varžybų uždarymas.

Jeigu nurodytu laiku neįvyks pakankamai plaukimų, paskutinio starto ir apdovanojimų laikas gali būti pakeistas. Apie tai bus pranešta susirinkimo metu.

12. KLASIŲ VĖLIAVOS
Žiūrėti priedą Nr. 1 (bus skelbimų lentoje).

13. LENKTYNIŲ ZONA IR DISTANCIJA
Distancijų schemos bus nupieštos vairininkų susirinkimo metu ir jų ženklai bus statomi kiekvieną dieną, priklausomai nuo vėjo krypties.

14. STARTAS
14.1. Startų tvarka, distancijoje:
1. SL; SL-B; KS jeigu vėjas didesnis nei 11 mazgų (6 m/s).
2. FWC; FWC-B; KCR-B jeigu vėjas didesnis nei 7 mazgai (3,5 m/s).
3. KCR - jeigu vėjas didesnis nei 6 mazgai (3 m/s).

14.2. Kiti tos dienos plaukimai burlenčių klasėms gali būti duodami finišavus visoms tos klasės burlentėms/kaitams arba pasibaigus kontroliniam laikui. Aukščiau nurodytas eiliškumas neprivalomas.
14.3. Startas duodamas, jei startuoja ne mažiau kaip dvi tos klasės burlentės/kaitai.
14.4. Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 2 min.
14.5. Starto linija yra tarp vedlinės ženklo teisėjų laive ir ženklo „1F”.
14.6. Startas atviras 2 min.
14.7. Kiekvieno starto metu bus taikoma 30.1 taisyklė (aplenkti linijos galus). Esant galimybei bus skelbiami burlentininkų/kaituotojų, pažeidusių šią taisyklę, burių/kaitų numeriai.
14.8. Po bendro atšaukimo bus taikoma 30.3 taisyklė (juodos vėliavos taisyklė).

15. TEISĖJŲ LAIVAI PRIE ŽENKLŲ
15.1. Nesant ženklo, juo reikia laikyti teisėjų laivą su iškelta vėliava “M”.
15.2. Teisėjų laivo nebuvimas prie ženklo negali būti pagrindas reikalauti rezultato atstatymo. Tai keičia taisyklę 62.1. (a).

16. FINIŠAS
Finišo linija yra tarp teisėjo teisėjų laivo laivagalyje ir ženklo “2F”.

17. KONTROLINIS LAIKAS
Burlentės/kaitai, kurie finišavo vėliau nei 15 min. po pirmos tos klasės burlentės/kaito finišo, bus laikomos nefinišavusiomis (DNF).

18. PROTESTAI
18.1. Protestas turi būti parašytas specialiame blanke, kurį galima gauti varžybų sekretoriate ir turi būti perduotas į varžybų sekretoriatą ne vėliau 1 val. po teisėjų laivo grįžimo į uostą. Protestų pateikimo laikas bus skelbiamas lentoje.
18.2. Tas pats protestų padavimo laikas taikomas visiems lenktynių komiteto ir žiūri protestams, o taip pat prašymams atstatyti rezultatą.
18.3. Protestai bus nagrinėjami jų gavimo eilės tvarka, kaip galima greičiau, bet ne anksčiau kaip po 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
18.4. Protestų informacija bus skelbiama lentoje per 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
18.5. Protestų komiteto sprendimai - galutiniai.
18.6. Protesto mokestis – 20 Lt.

19. REZULTATŲ NUSTATYMAS
Bus naudojama “linijinė” (Low Point System) taškų skaičiavimo sistema.

20. APDOVANOJIMAI
Taurėmis ir diplomais bus apdovanoti FW, FW-B, KCR, KCR-B, SL, SL-B, SL-K klasių absoliučių įskaitų 1-3 vietos. Visų kitų įskaitų 1-3 vietos bus apdovanotos diplomais. Taip pat FWC B įskaitos pirma vieta bus apdovanota pereinama taure.

21. PAGALBINIAI LAIVAI
Žiūrovai, komandų vadovai, treneriai ir pagalbinis personalas neturi būti lenktynių zonoje ir turi laikytis 100 m. atstumo nuo lenktyniaujančių burlenčių, nuo “Paruošiamojo” signalo momento iki visų burlenčių/kaitų finišo momento, išskyrus gelbėjimo atvejus. Už šio draudimo pažeidimus kaitai/burlentės, susijusios su pažeidėju, gali būti diskvalifikuotos.

22. RADIJO RYŠYS, MOBILUS RYŠYS ir GPS priemonės
Varžybų metu burlentininkas/kaituotojas gali turėti veikiančias ryšio ir gps priemones, bet jomis naudotis galima tik gelbėjimo atveju. Prieš startus ir plaukimų metų radijo ryšiu ir gps naudotis draudžiama.

23. SAUGUMAS
23.1. Burlentė/kaitas, pasitraukę iš lenktynių, turi apie tai kaip galima greičiau pranešti lenktynių komitetui.
23.2. Individualias gelbėjimosi priemones dalyviai iki 18 metų privalo dėvėti visą ant vandens buvimo laiką.

24. ATSAKOMYBĖ
Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima asmeniškai sau pagal 4 taisyklę “Sprendimas dalyvauti lenktynėse”. Organizatoriai neatsako už dalyvių gyvybę ar inventoriaus nuostolius, susijusius su varžybomis, prieš ar po jų.

25. APGYVENDINIMAS
Dalyviai varžybų metu gyvena savo lėšomis.
Apgyvendinimas "extreme-sports" buriavimo centre. Rezervuotis vietas kambariuose galima telefonu:  +370 68500933 , edita@extreme-sports.lt.

26. VARŽYBŲ VIETA
Varžybos vyks šalia VĮ Šilutės Urėdijos Kintų pažintinio tako. Važiuojant iš Kintų, reikia pasukti Ventės rago link ir pavažiuoti apie 3 km. Suvernų kaime sukti "Pažintinio Tako" link. Varžybų ofisas bus įrengtas Ežerskų sodyboje ties Muižės pelke. Važiuojant nuo kelio Kintai - Ventė tako link, po kaire puse pamatysite sodybą su šiaudiniais stogais. Ten bus įrengtas varžybų ofisas.

Žemėlapis atvykstantiems:
[url]http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=325432;6143876;Pažymėtas taškas;&xy=325418,6143998&z=5000&lrs=orthophoto[/url]

27. VARŽYBŲ ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI
Varžybų organizatoriai:
Robertas Gradausas 868559999  Robertas@extreme-sports.lt
Mindaugas Čirvinskas  861149299  Mindaugas@extreme-sports.lt
Prikabinti failai
LR_taure_2013_NOR.pdf
(43.47 KiB) Atsisiųsta 339 kartus(ų)
Giedrius, LTU11

http://ga-windsurfing.com/

+370 61233763
Vartotojo avataras
Giedrius LTU11
 
Pranešimai: 795
Užsiregistravo: 18 Vas 2005 12:28
Miestas: Kaunas
Burės numeris: 11

Re: LR Taure 2013

UNREAD_POST Bull 10 Geg 2013 18:59

Registracijos forma:
Prikabinti failai
registracijos_forma.pdf
(246.1 KiB) Atsisiųsta 372 kartus(ų)
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1567
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: LR Taure 2013

UNREAD_POST Bull 11 Geg 2013 20:20

Šiandien įvyko penki Formulės ir Kite Race plaukimai. Pirmasis vyko pučiant ribiniam 5m/s vėjui, visų kitų plaukimų metu pūtė vidutiniškai 8m/s, gūsiuose iki 10m/s vėjas. Pirmosios dienos rezultatai.
Prikabinti failai
fw_5.JPG
fw_5.JPG (37.27 KiB) Peržiūrėta 5954 kartus(ų)
kite_race_5.JPG
kite_race_5.JPG (21.09 KiB) Peržiūrėta 5954 kartus(ų)
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1567
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: LR Taure 2013

UNREAD_POST Bull 12 Geg 2013 23:53

LR Taurės varžybų galutiniai rezultatai.
Pirmoji diena - penki burlenčių Formula plaukimai ir penki Kite Race plaukimai.
Antroji diena - identiška.
Sumoje dešimt burlenčių Formula ir Kite Race plaukimų.
Ačiū visiems dalyviams už puikią kova ir emocijas. Ačiū visiems padėjusiems surengti šią šventę!

Rezultatai:
Formula
Kite Race
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1567
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: LR Taure 2013

UNREAD_POST Bull 13 Geg 2013 12:00

Keletas varžybų foto mūsų galerijoje:
http://www.extreme-sports.lt/pages/burl ... emId=33510
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1567
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0


Grįžti į Viskas apie varžybas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių


cron
Prisijungimas nariams