EXTREME-SPORTS.LT
Lietuvos extremalaus sporto portalas


www.emotions.lt Photo video www.puskupusku.lt

 

 

LR Taurė 2015/ Lithuania Cup 2015

Visa info apie būsimas ir praėjusias varžybas
/all info about upcomming competition

LR Taurė 2015/ Lithuania Cup 2015

UNREAD_POST Bobas32 10 Geg 2015 17:02

LIETUVOS RESPUBLIKOS BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ ir IRKLENČIŲ TAURĖ 2015

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA
2015 Gegužės 16 - 17, Kintai

1. VARŽYBAS ORGANIZUOJA
Lietuvos Ekstremalaus Sporto Federacija

2. VARŽYBAS VYKDYS
VŠĮ „Ekstremalus Sportas“ - http://www.extreme-sports.lt

PARTNERIAI
Informaciniai partneriai „15 min“, „Vėjas galvoje“, "Vėjo!3"

3. RĖMĖJAI

Puskupusku.lt.


4. TAISYKLĖS
Varžybos vykdomos pagal 2013-2016 m. BVT (Racing Rules of Sailing (RRS) of ISAF), regatos nuostatus, šią instrukciją. Rungiamasi pagal Formula klasės reikalavimus - Formulės klasės 2012 taisykles ir čempionatų
2013 taisykles. 2012 „Fun Board“ arba Slalomo klasės taisyklės (2012 Class Rules of IFCA), 2013 Varžybų rengimo taisyklės (2013 Championship Rules of IFCA). Kaitų „course race“ taisykles (KRR2013-2016).
ISA RuleBook.

5. BURLENČIŲ, JĖGOS AITVARŲ, IRKLENČIŲ KLASĖS, ĮSKAITOS IR AMŽIAUS GRUPĖS
FWC Formula (Absoliuti įskaita, taip pat plaukiantys FWC Formula grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m., Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal Formula klasės reikalavimus.
FWC Formula B (Absoliuti B lygos įskaita). Šios lygos dalyviai rungsis sutrumpintoje FWC Formula distancijoje pagal Formula klasės reikalavimus netaikant apribojimų inventoriui.
SL Slalomas (Absoliuti grupės įskaita, taip pat plaukiantys slalomo grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m.,Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal „Fun Board“ arba Slalomo klasės reikalavimus.
KCR - jėgos aitvarų kurso varžybos (Absoliuti įskaita, taip pat plaukiantys KCR grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m., Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal KCR klasės reikalavimus.
SL-K - Jėgos aitvarų Slalomas (Absoliuti grupės įskaita, taip pat plaukiantys slalomo grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m.,Grand Meistrai nuo 45m., Moterys). Rungiamasi pagal KRR Slalomo klasės reikalavimus.
R-SUP- Lenktyninių Irklenčių absoliuti įskaita, taip pat plaukiantys Lenktyninių Irklenčių grupėje vertinami tokiose įskaitose: Jauniai iki 18m., Jaunimas iki 21m., Meistrai nuo 35m., Grand Meistrai nuo 45m., Moterys. Rungiamasi pagal Lenktyninių Irkelnčių klasės reikalavimus.

Klasių įskaitos vykdomos, jeigu užsiregistruoja ne mažiau kaip 5 tos įskaitos dalyviai.

6. PARAIŠKOS
Paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui varžybų vietoje įrengtame biure:
2015 m. gegužės 15 d. 17:00-21:00 val.
2015 m gegužės 16 d. 9:00 – 10:00 val.

7. STARTO MOKESTIS
Suaugę 20EUR.
Iki 21m. 10EUR.
Iki 18m. 5EUR.


8. DALYVIŲ INFORMAVIMAS
Informacija dalyviams bus iškabinama skelbimų lentoje.

9. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI
Bet koks lenktynių instrukcijos pakeitimas bus pakabintas skelbimų lentoje ne vėliau kaip 1 val. iki starto to plaukimo, kuriame pakeitimas įsigalioja. Galimi instrukcijos pakeitimai ant vandens, jei apie tai įmanoma informuoti visus dalyvius iki “Perspėjamojo” signalo. Bet kokie lenktynių tvarkaraščio pakeitimai bus daromi iki 10.00 val. įsigaliojimo dieną.

10. SIGNALAI KRANTE
Signalai (vėliavos) krante bus pakeliami palydint garsiniu signalu. “AP” vimpelas reiškia plaukimo atidėjimą ir jo pakėlimas palydimas dviem garsiniais signalais, nuleidimas – vienu. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 30 minučių nuleidus “AP” vimpelą.

11. VARŽYBŲ PROGRAMA IR LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS
2015-05-15 Penktadienis:
9:00 - 21.00 val. – atvykimo diena;
17:00-21:00 val Registracija.

2015-05-16 Šeštadienis:
9:00 – 10:00 Registracija;
10:30 – Vairininkų susirinkimas;
12:00 – Planuojamas pirmas tos dienos startas.
19:00 – Vakaro programa.

2015-05-17 Sekmadienis:
10:00 – Vairininkų susirinkimas;
11:00 – Planuojamas pirmas tos dienos startas.
16:00 – Paskutinio plaukimo startas;
17:00 – Nugalėtojų apdovanojimai, varžybų uždarymas.

Jeigu nurodytu laiku neįvyks pakankamai plaukimų, paskutinio starto ir apdovanojimų laikas gali būti pakeistas. Apie tai bus pranešta susirinkimo metu.

12. KLASIŲ VĖLIAVOS
Žiūrėti priedą Nr. 1 (bus skelbimų lentoje).

13. LENKTYNIŲ ZONA IR DISTANCIJA
Distancijų schemos bus nupieštos vairininkų susirinkimo metu ir jų ženklai bus statomi kiekvieną dieną, priklausomai nuo vėjo krypties.

14. STARTAS
14.1. Startų tvarka, distancijoje:
1. SL; KS jeigu vėjas didesnis nei 11 mazgų (6 m/s).
2. FWC; FWC-B; jeigu vėjas didesnis nei 7 mazgai (3,5 m/s).
3. KCR - jeigu vėjas didesnis nei 6 mazgai (3 m/s).
4. R-SUP - jeigu vėjas ne didesnis kaip 10 mazgų (5,5m/s).

14.2. Kiti tos dienos plaukimai gali būti duodami finišavus visoms tos klasės burlentėms/kaitams/irkelntėms arba pasibaigus kontroliniam laikui. Aukščiau nurodytas eiliškumas neprivalomas.
14.3. Startas duodamas, jei startuoja ne mažiau kaip dvi tos klasės burlentės/kaitai.
14.4. Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 2 min.
14.5. Starto linija yra tarp vedlinės ženklo teisėjų laive ir ženklo „1F”.
14.6. Startas atviras 2 min.
14.7. Kiekvieno starto metu bus taikoma 30.1 taisyklė (aplenkti linijos galus). Esant galimybei bus skelbiami burlentininkų/kaituotojų, pažeidusių šią taisyklę, burių/kaitų numeriai.
14.8. Po bendro atšaukimo bus taikoma 30.3 taisyklė (juodos vėliavos taisyklė).

15. TEISĖJŲ LAIVAI PRIE ŽENKLŲ
15.1. Nesant ženklo, juo reikia laikyti teisėjų laivą su iškelta vėliava “M”.
15.2. Teisėjų laivo nebuvimas prie ženklo negali būti pagrindas reikalauti rezultato atstatymo. Tai keičia taisyklę 62.1. (a).

16. FINIŠAS
Finišo linija yra tarp teisėjo teisėjų laivo laivagalyje ir ženklo “2F”.

17. KONTROLINIS LAIKAS
Burlentės/kaitai, kurie finišavo vėliau nei 15 min. po pirmos tos klasės burlentės/kaito finišo, bus laikomos nefinišavusiomis (DNF).

18. PROTESTAI
18.1. Protestas turi būti parašytas specialiame blanke, kurį galima gauti varžybų sekretoriate ir turi būti perduotas į varžybų sekretoriatą ne vėliau 1 val. po teisėjų laivo grįžimo į uostą. Protestų pateikimo laikas bus skelbiamas lentoje.
18.2. Tas pats protestų padavimo laikas taikomas visiems lenktynių komiteto ir žiūri protestams, o taip pat prašymams atstatyti rezultatą.
18.3. Protestai bus nagrinėjami jų gavimo eilės tvarka, kaip galima greičiau, bet ne anksčiau kaip po 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
18.4. Protestų informacija bus skelbiama lentoje per 30 min. nuo protestų pateikimo laiko pasibaigimo.
18.5. Protestų komiteto sprendimai - galutiniai.
18.6. Protesto mokestis – 10EUR.

19. REZULTATŲ NUSTATYMAS
Bus naudojama “linijinė” (Low Point System) taškų skaičiavimo sistema.

20. APDOVANOJIMAI
Taurėmis ir diplomais bus apdovanoti FW, KCR, SL, SL-K, R-SUP klasių absoliučių įskaitų 1-3 vietos. Visų kitų įskaitų 1-3 vietos bus apdovanotos diplomais. Taip pat FWC B įskaitos pirma vieta bus apdovanota pereinama taure.

21. PAGALBINIAI LAIVAI
Žiūrovai, komandų vadovai, treneriai ir pagalbinis personalas neturi būti lenktynių zonoje ir turi laikytis 100 m. atstumo nuo lenktyniaujančių burlenčių, nuo “Paruošiamojo” signalo momento iki visų burlenčių/kaitų finišo momento, išskyrus gelbėjimo atvejus. Už šio draudimo pažeidimus kaitai/burlentės, susijusios su pažeidėju, gali būti diskvalifikuotos.

22. RADIJO RYŠYS, MOBILUS RYŠYS ir GPS priemonės
Varžybų metu burlentininkas/kaituotojas/irklentininkas gali turėti veikiančias ryšio ir gps priemones, bet jomis naudotis galima tik gelbėjimo atveju. Prieš startus ir plaukimų metų radijo ryšiu ir gps naudotis draudžiama.

23. SAUGUMAS
23.1. Burlentė/kaitas, pasitraukę iš lenktynių, turi apie tai kaip galima greičiau pranešti lenktynių komitetui.
23.2. Individualias gelbėjimosi priemones dalyviai iki 18 metų privalo dėvėti visą ant vandens buvimo laiką.

24. ATSAKOMYBĖ
Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima asmeniškai sau pagal 4 taisyklę “Sprendimas dalyvauti lenktynėse”. Organizatoriai neatsako už dalyvių gyvybę ar inventoriaus nuostolius, susijusius su varžybomis, prieš ar po jų.

25. APGYVENDINIMAS
Dalyviai varžybų metu gyvena savo lėšomis.
Apgyvendinimas "extreme-sports" buriavimo centre. Rezervuotis vietas kambariuose galima telefonu: Mindaugas Čirvinskas 861149299 Mindaugas@extreme-sports.lt
26. VARŽYBŲ VIETA
Varžybos vyks šalia VĮ Šilutės Urėdijos Kintų pažintinio tako. Važiuojant iš Kintų, reikia pasukti Ventės rago link ir pavažiuoti apie 3 km. Suvernų kaime sukti "Pažintinio Tako" link. Varžybų ofisas bus įrengtas Ežerskų sodyboje ties Muižės pelke. Važiuojant nuo kelio Kintai - Ventė tako link, po kaire puse pamatysite sodybą su šiaudiniais stogais. Ten bus įrengtas varžybų ofisas.

Žemėlapis atvykstantiems:
[url]http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=325432;6143876;Pažymėtas taškas;&xy=325418,6143998&z=5000&lrs=orthophoto[/url]

27. VARŽYBŲ ORGANIZATORIŲ KONTAKTAI
Varžybų organizatoriai:
Robertas Gradausas 868559999 Robertas@extreme-sports.lt
Mindaugas Čirvinskas 861149299 Mindaugas@extreme-sports.lt
:rr:
Vartotojo avataras
Bobas32
-
 
Pranešimai: 8297
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 20:58
Miestas: Vilnius - Klapėda
Burės numeris: 32

Re: LR Taurė 2015/ Lithuania Cup 2015

UNREAD_POST Bull 10 Geg 2015 18:54

Programa
Prikabinti failai
flaike.jpg
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1563
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: LR Taurė 2015/ Lithuania Cup 2015

UNREAD_POST Bull 14 Geg 2015 17:25

Registracijos forma prisegtuke.
Prikabinti failai
Registracijos_forma.pdf
(1.88 MiB) Atsisiųsta 157 kartus(ų)
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1563
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0

Re: LR Taurė 2015/ Lithuania Cup 2015

UNREAD_POST Bull 17 Geg 2015 20:17

Galutiniai 2015 metų Lietuvos Respublikos burlenčių, jėgos aitvarų ir irklenčių rezultatai:
Šios varžybos įeis į Lietuvos istoriją kaip pirmosios irkelnčių (SUP) lenktynės mūsų šalyje.

Irklentės (SUP)
Kite Race
Kite Slalom
Windsurfing Formula
Windsurfing Slalom
Sveikinimai 2015 metų nugalėtojams ir prizininkams!
Nėra neįmanomo. Yra tik mūsų ribotas suvokimas apie tai, kas įmanoma.
http://www.extreme-sports.lt
Vartotojo avataras
Bull
-
 
Pranešimai: 1563
Užsiregistravo: 30 Rgs 2004 08:40
Burės numeris: 0


Grįžti į Viskas apie varžybas

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Prisijungimas nariams